تماس با ما

تماس با ما

  04135265126
04135265127


آی دی تلگرام


 09144108300


  فکس


  Pasargad81041@gmail.com


  تبریز خیابان خاقانی مجتمع تجاری خاقانی پلاک ۲۶

ما در راه رسیدن به آرمان و چشم انداز، ارائه خدمات بیمه ای متنوع و با کیفیت و با ایجاد حس اعتماد، در فعالیتهای خود و ارائه خدمات به مشتریان سرآمد خواهیم بود.

ارسال پیام